{"cpt":"service","style":"3","columns":"3","show":9,"order":"DESC","orderby":"DESC"}

Analayzer

כלי אנליטי לסוכן לביצוע Up-Sale ללקוחות קיימים, על ידי סינון לקוחות לפי פרמטרים שהוגדרו על ידו, כגון: מוצרים, גובה פרמיה,
חברה ועוד.

עבר ביטוחי

יכולת לשלוף מידע של היעדר תביעות של מספר רכבים בקריאה אחת דרך הממשק בקלות ויעלות

חתימה דיגיטלית

מערכת חתימה מרחוק של כל מסמך אשר פותחה ע"י פוליוויז מאפשר טענית מסמך באופן פשוט והגדרת שדות ושליחה לחתימה למבוטח

העתקי פוליסות

ממשק אוטומטי למשיכת העתקי פוליסות ע"פ מידע של הר הביטוח באופן דיגיטלי מלא מול כל חברות הביטוח כל המידע נאסף לתיק הלקוח ללא התערבות ידנית.

דו”ח מסכם פנסיוני

דוח דיגיטלי מפורט של כל המידע הפנסיוני של מבוטח, כמו כן ניתן להדפסה או שליחה בווטסאפ ישירות ללקוח.

דו”ח חידושים

דוח אשר סורק את כל הרי הביטוח במערכת ומאפשר שליפת מידע על חידושים אלמנטריים הרלוונטיים למועד שנבחר.

דף נחיתה

דף נחיתה של הר הביטוח והיעדר תביעות בלבד, דף נחיתה של הר הביטוח העתקי פוליסות ומסלקה, הכול באופן דיגיטלי מלא אישי ממותג עם לוגו הסוכנות למשיכת לידים, הכולל החתמת הלקוח על המסמכים הנדרשים להמשך תהליך המכירה ויצירת לינק לשליחה בכל אמצעי המדיה

דו”ח מסלקה פנסיונית

חיבור ישיר למסלקה למשיכת מידע באופן דיגיטלי מלא קיימת אפשרות לתהליך אוטומט מלא , או חצי אוטומט תלוי משתמש

שירותים ומודולים